polityka-prywatnosci POLITYKA PRYWATNOŚCI / Samoobsługowe myjnie samochodowe - Xcarwash - Radom

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka Prywatności strony internetowej www.x-carwash.pl ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla odwiedzających serwis internetowy
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.x-carwash.pl jest X-CAR Wojciech Wójcik, ul. Kielecka 80, 26-600 Radom NIP 948-201-17-96, REGON 67291756, zwany dalej „Administratorem”. Kontakt z Administratorem pod adresem e-mail x-carwash@wp.pl. lub na adres siedziby.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 roku poz. 1000) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 roku poz. 1219 ze zm), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 4. Bezpieczeństwo danych osobowych Klienta stanowi dla nas priorytet. Dlatego zwracamy należytą uwagę na ich ochronę. Administrator poprzez dołożenie szczególnej staranności zapewnia ochronę interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem i zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów; zapewnia także, że dane nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CELE I CZAS PRZETWARZANIA ORAZ ODBIORCY DANYCH

 1. W celu dostarczenia informacji SMS o promocjach gromadzimy dane Klienta jednakże każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta na stronie internetowej.
 2. Dane osobowe odwiedzających stronę www.x-carwash.pl mogą być zbierane i przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  • Prowadzenia działań marketingowych własnych towarów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, za udzieleniem przez Klienta wcześniejszej zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
 3. Dane możemy przekazywać odbiorcom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność, obsługi księgowej i prawnej oraz upoważnionym pracownikom
 4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres IP.

3. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH I UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

 1. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.

4. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jak również podejmujemy działania marketingowe, aby nasza oferta była dostosowana do potrzeb Klienta, interesująca i przyjazna.
 2. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie pliki tekstowe/informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www.x-carwash.p (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org
 3. Administrator na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  • identyfikacji Klientów
  • dostosowywania zawartości strony strony do indywidualnych preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze strony
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony
 4. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy użytkownik Internetu ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej, np. poprzez częściowe ograniczenie lub całkowite wyłączenie możliwości zapisywania plików Cookies. W przypadku całkowitego wyłączenia możliwości zapisywania plików Cookies należy się liczyć z tym, że może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarek internetowych.
 5. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony internetowej (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych dla towarów własnych Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych towarów Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora x-carwash@wp.pl.
 6. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej

wpisz
numer
telefonu

- Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych przez X-carwash. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz zostałem poinformowany, że mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich, a także prawo do sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych (w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)."